Allah yolunun davetçisi olmalıyız

İnsanın kendini kurtarması yetmez, etrafından da sorumludur. İnanmayanlar, inançsızlıkları uğruna mallarını harcarken gece gündüz çalışırken, Müslüman’a yerinde oturmak hiçbir şey yapmamak yakışmaz. Kur’anda şöyle ifade ediliyor: “Şüphesiz ki inkâr edenler, […]

İslam’a niyet etmeliyiz

İslam bize ne diyor? “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” diyor. (Hud: 112) Ben bu emri nasıl anlıyorum? Menfaatime zarar verse de doğru, dürüst olabiliyor muyum? “İyilerle beraber ol!” (tevbe: 119) diyor. […]

Aile hayatımızda Müslüman olmalıyız

Evlilik, Allah’ın emri, peygamberimizin sünnetidir. Buna göre evlenilecektir. Allah’ın emri olduğu için peygamberin sünneti olduğu için evlenilecektir. Kur’an-da: “O kullar: “Rabbimiz! Bize gözümüzün nuru eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi […]

Hayatımızı Müslüman’ca yaşamalıyız

Kur’an, doğru yolu gösteren Allah’ın kullarına mutluluk mesajıdır. Kur’an-ın davetleri, hayat verici davetlerdir. Cahiliye döneminde Allah’ın ve resulünün davetlerine uyanlar, altın çağ yaşamış, her türlü ahlaksızlıktan kurtularak cennetlik olmuşlardır. Hayat […]

Ahlakımızda Müslüman olmalıyız

Müslüman özü sözü doğru, güvenilir kimse olarak tanınıp bilinmelidir. Çünkü onun peygamberi güvenilir Muhammed olarak tanınmış, onu gören “bu yüz yalan söylemez” demiştir.  Müslüman olmanın manası, başta küfrü ve ahlaksızlıkları […]

Müslüman olarak peygamber (as)ın sünnetine uymamız gerekir

Peygambere uymayı Kur’an emrediyor. Bu konuda: “Kim Allah’a ve peygamberine başkaldırır ve yasaklarını aşarsa, onu temelli kalacağı cehenneme sokarız. Alçaltıcı azab onadır.” (Nisa: 14) “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat […]

İbadette ciddi olmak gerekir

Maun suresinde Cenab –ı Allah: “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar, hayra da mani olurlar” buyurarak bizi uyarıyor.  İslam’ın şartları vardır. “Müslüman’ım” diyen […]

Yalnız Allah’a kul olmak gerekir

İnsanın kendini yaratan, yaşatan, öldürecek ve sonra da diriltip hesaba çekecek olan Allah’a kulluk etmesi gerekir.  Bir kutsi hadiste Cenab –ı Allah şöyle buyuruyor: “İnsanları ben yaratıyorum, fakat onlar benden […]

İmanın geçerli olabilmesi için neler yapılmalıdır?

1.İman esaslarına noksansız inanılmalıdır. İtikat düzgün almalıdır. İmanda sabit olunmalıdır. 4.Allah’ın azabından korkulurken, rahmetinden de ümit kesilmemelidir. Can boğaza gelmeden iman edilmelidir. (Firavun ölümü hissedince, iman etti ama geç kalmıştı.) […]