AHLAKLI KİMSENİN VASIFLARI

Kendisine nimet veren ve iyilik gelmesine sebep olana şükreder, teşekkür eder. İyi ve hayır olan şeyleri hayat tarzı edinir. İnsani ve sosyal sorumluluklarını yerine getirir. Vefalı olur. Doğru dürüst davranır. […]

AHLAKIN KAYNAĞI

Ahlakın kaynadığı dindir. Korkunun, baskının kanunun kanun adamının koyduğu ahlak kuralları hem geçici hem de değişkendir. Böyle kurallara insanlar isteyerek uymazlar.  Kanunların uygulanması da apayrı bir konu. Napolyon der ki: […]

AHLAK DEĞİŞİR Mİ?

İnsan ahlakı ve bütün alışkanlıklarını sonradan kazanır. Çevresinden etkilenir. İnsan doğuştan ahlaklı ve ahlaksız değildir. Aksi bir durum olsaydı cezanın, mükafatın, cennetin, cehennemin bir anlamı olmazdı. Adaletsizlik olurdu. Zulüm olurdu. […]

AHLAK İKİYE AYRILIR

1. GÜZEL AHLAK: Allah Resulü şöyle buyurur: “İyilik, kalbin huzur duyduğu şeydir. Kötülük ise kişiyi azdıran, arsızlaştıran davranışlardır.” “Güzel ahlak, Allah’ın ahlakıdır.” (Seçme Hadisler: 1) “Ey muaz! İnsanlara karşı ahlakını […]

MÜSLÜMAN İYİ HUYLU OLUR

Ahlak, huy demek, davranış ve düşünüş biçimi demektir. Alışkanlıklar demektir. Huylar: iyi, kötü diye ikiye ayrılır. Yaratıcı iyi şeyleri de yaratır. Kötü şeyleri de yaratır. Fakat kötülüğe asla razı olmaz. […]

Allah dostunun huzuru ahirete taşıma ideali olmalıdır

Müslüman, dünyayı ahiretin tarlası olarak görmelidir. İbadetsiz, amelsiz kurtulacağını düşünmelidir. Müslüman, hayatının her devresinde Müslümandır. Kurtuluşu hayatın sonuna bırakmaz. Veya hayatının belirli devrelerinde İslam’ı yaşamaz. Bazı şeyleri tehlike anında, sıkıntılarla, […]

Allah Rasülünün dilinden Allah dostunun bazı vasıfları

“Mü’min mü’minin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir. Nerede rastlarsa onu toparlar ve arkasından korur.” (Ramuz: 230/8) “Mümin her halinde hayır üzerindedir.” (Ramuz: 230/14) “Mümin Allah’a bazı meleklerden daha şereflidir.” (Ramuz: 231/2) […]

Allah dostu, iyi insan olarak şu niteliklere sahiptir

Manevi ağırlık, dini derinlik sahibidir. Kalbi temiz, niyeti iyidir. Peygamber: “Ameller niyete göredir” “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır” buyurmuştur. Teslimiyeti tamdır. Allah’a ve peygambere teslim olmayan, nefsine teslim olur, dünyanın cazibesine […]