MÜSLÜMAN TEMİZ OLUR

C. ALLAH’IN DOSTLARINI DÜŞMAN DÜŞMANLARINI DOSTLAR EDİNMEZ a. Allah’ın Sevgili Kulları Kimlerdir? Cenab–ı Allah, peygamber efendimizi diğer peygamberlerden üstün kıldığı gibi insanların da bazısını bazısından üstün kılmıştır. Mesela; Musa peygamberle […]

MÜSLÜMAN İSLAM KİMLİKLİ OLUR

a. İslam kimlikli yaşar: Kimlik nedir? Kimsin? Nesin? Kimlerdensin? Ne düşünür, nasıl yapar, nasıl yaşarsın? Hangi vasıfları taşırsın? gibi soruların cevabıdır kimlik. “İslam kimliği” denince de İslam’la ilgili vasıflar akla […]

MÜSLÜMAN YASAKLARDAN VE GÜNAHLARDAN KAÇAR

a. Günahtan uzak durmak: Müslüman, günahlardan kaçmaz ve yasaklara aldırış etmezse ona iyi gözle bakılmaz, hakkında iyi şeyler söylenmez. İnancımızda Müslüman’ların hakkımızdaki şahadeti çok önemlidir. Günahlara, haramlara aldırış etmezsek, kendimizi […]

MÜSLÜMAN HAYATI NASIL YAŞAMALIDIR?

Önce Müslüman, kendini yaratan, yaşatan, öldürecek, sonra da diriltip hesap soracak olan Rabbinin farkında olmalıdır. Sonra da kendisinin ve alemlerin rabbi olan Allah’a kulluğunun bilincinde olmalıdır. Müslüman, Allah’ın “Yap” “Yapma” […]

MÜSLÜMAN İSLAMI DOĞRU ANLAMALIDIR

Bir Müslüman için önce İslam’ı öğrenme ihtiyacı vardır. İslam’ı yaşayabilmek için bu zarurettir. Burada en önemli şey doğru kaynaktan doğru bir şekilde öğrenilmelidir. Bunu böyle yapmayan, yanlış hedefe giden kimse […]

MÜSLÜMAN SEVAPLI İŞLER YAPMALIDIR

İş vardır; sevap kazandırır, hayra vesile olur. Ondan herkes yararlanır. İş sahibinin güzel hayat yaşamasına sebep olur ve cennete girmesini sağlar. İş vardır; günah kazandırır, şerre sebep olur, o işten […]

KÖTÜ HUYLARDAN BAZILARI

Kötü huy, faydasız ve zararlı olan  bir davranıştır. Allah huyları yaratmış iyilerini insanlara, kötülerini hayvanlara vermiştir. Günah işlemek: Günah işlemek, Allah’ın korumasından çıkıp isyan etmektir. Azaba, cehenneme razı olmak demektir. […]

İYİ HUYLAR NELERDİR?

Verdiği nimetlerden dolayı Cenab –ı allaha hamd etmek, şükretmek yani kulluğunu bilmek, acizliğini bilmek. Kur’an-da: “Eğer siz iman eder, şükrederseniz, Allah size neden azab etsin!” Allah şükre karşılık veren ve […]

f. NASIL İYİ HUYLU OLUNUR?

İyi insan, iyi Müslüman olmakla ahirete inanmakla. Kendisini başkalarının yerine koymakla. Helal yiyip içmekle (Haram insanın mayasını bozar.) – Çevrenin kötülüklerinden korumakla. Ahlaksızlardaki kötülüğün bir işe yaramadığına dikkatle. İyilikleri, güzel […]

AHLAKSIZLIĞIN SEBEPLERİ NELERDİR?

İnançsızlık eya inanç zayıflığı başta gelen sebeptir. Manevi değerlere bağlılığın zayıf olması. Eğitimsizlik, bilgisizlik. Fakirlik, işsizlik (Hadis: “Fakirlik küfür olayazdı.”) Ahlaki çökünçü, yozlaşma. Suçlunun ceza görmemesi, cezaların caydırıcı olmaması. Suça […]