KOMŞU HAKKI

Önemli haklardan biri de komşu hakkıdır. Allah şöyle buyurur: “Allah ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere yolculara yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi […]

EVLAD HAKKI

Evladın sorumluluğu kadar, ana babada sorumludur. Ana babanın görevi, evladı dünyaya getirmekle, yedirip, içirip, büyütmekle bitivermez. Çocuklar dünyaya gelir gelmez, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyup güzel bir isim […]

EŞLERİN BİRBİRİ ÜZERİNE HAKLARI VARDIR

İki taraflı birbirlerin hukukunu gözetmek, ırz, namus ve şerefini korumak, Karşılıklı saygı ve itaat, İstişare etmek, izin alınacak konularda izin almak, Evin rızkını helalden kazanmak, sofraya haram lokma sokmamak, Birbirine […]

AKRABAYA YAKINLARA İYİLİK

İnancımıza göre; hısım akraba gözetilecektir. Nisa,36: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, sonra anaya babaya iyilik edin, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya arkadaşa yolda kalmışa elinin altındakilere […]

Dindar olmayan ana babaya itaat edilir mi?

Ana babaya itaat, Allah’a itaatten hemen sonra gelir. Ama bu kayıtsız şartsız itaat değildir. Kötülükte itaat olmaz.   Ana baba ne kadar kötü olursa olsun, kötülüğü emretse de evlat, kırıp […]

Ana babaya görevlerimiz nelerdir?

Onları asla kırmamak, Muhtaç olduklarında bakmak. Çağırdıklarında hemen ihtiyaçlarını gidermek, Emirlerine itaat etmek. (Meşru olan, Allah’a isyan olan işte kula itaat olmaz.) Yanlarında yumuşak konuşmak, Ana babasını peder, moruk gibi […]

ANA BABA HAKKI

Cenab-ı Allah kendisine ibadeti ve hiçbir şekilde şirk koşmamayı emrettikten sonra, anaya babaya, yakınlara iyiliği emrediyor. (Nisa:36) Ana babaya kötü davranmayı haram sayıyor. (En’am:151) Ancak kendisine ibadeti, ardından da ana […]

KUL HAKKI

Allah şöyle buyurur: “Ana’ya babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin.” (Nisa:36) Zariyat, 19:”Mallarında, muhtaç ve yoksullar için hak vardır.” […]

ALLAH HAKKI

Allah hakkı, hakların en başında gelir. Çünkü bizi yaratan, yaşatan, rızık veren, canlı cansız her şeyi bizim için yaratıp, bizim faydamıza sunan yüce Allah’tır. Allah hakkı, emirlerin yerine getirmek, yasaklarından […]

Zulmedeni Allah kıyamet günü rezil eder

Kur’an’da şöyle bildirir: “Zalimlerin ne müşvik bir yakını ne de şefaaticisi vardır.” (Gafir:18) “Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.” (Hac:71) Allah dostlarından Fudayl bin Iyâd’ın şu hâli mü’min gönlüne ne güzel bir […]