KUR’AN’DAKİ EMİR VE YASAKLARIN HİKMETİ

Cenab-ı Allah boş ve manasız hiçbir şey yaratmadığı gibi anlamsız bir emri ve yasağı da yoktur. Kur’an’da Rabbimiz ne emrettiyse bizim faydamıza ve yararımıza emretmiştir. Zararımıza olan ve faydası olmayan […]

KUR’AN’A KİMLER DOKUNAMAZ?

Cenab-ı Allah: “O’na ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa:79) buyurur. Kur’an’a abdestsiz olan kimse dokunamaz fakat ezberden okuyabilir.   Kur’an’a cünüp olan kimse, dokunmaz ve ezbere de okuyamaz ve Kur’an’a bakamaz. Hayız […]

TİLAVET SECDESİ

Kur’an’ın 14 yerinde secde ayeti vardır. Bu ayetleri okuyan veya duyan kimsenin secde etmesi vaciptir. Niçin Secde Edilir? Bazı ayetlerde Cenab-ı Allah secde etmemizi emreder, biz de bu emre uyup […]

KUR’AN’IN HÜKMÜ GEÇER Mİ?

Kur’an’-ı Kerim kutsal kitapların sonuncusudur. Başka bir kitap gelmeyecektir. Kur’an’ın hükmü geçmez, kıyamete kadar bâkidir.  Kur’an’ın hükmü zamana, mekana ve şartlara göre değişmez. Değiştirilemez. Onun koruyucusu Cenab-ı Allah’tır. Cenab-ı Allah: […]

KUR’AN’A KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?

Müslüman olarak kutsal kitabımıza karşı görevlerimiz vardır. Bunları kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz: Kur’an’a karşı saygılı davranmalıyız., Kur’an’ı öğrenmeliyiz. Başkalarına da öğretmeliyiz. Kur’an’ı güzel, tane tane, sürekli okumalıyız. Kur’an’ın emir […]

KUR’AN’I ÖĞRENMEK VE OKUMAK

Kur’an-ı Kerim, İslâm dininin kutsal kitabıdır. Müslümanların mutluluğu ve iki cihan saadeti için indirilmiştir. Bunun için her Müslüman’ın Kur’an’ı öğrenmesi, başkalarına öğretmesi ve Kur’an-ı yaşaması üzerine farzdır. Kur’an-ı Kerim bir […]

KUR’AN NASIL BİR KİTAPTIR?

Kur’an bize Cenab-ı Allah’tan bir mektuptur, mesajdır. İnsanlara mutluluk yolunu gösteren yüce Allah’ın talimatıdır. Kur’an hayatımızın, yapacaklarımızın ve yapmayacaklarımızın plânı ve projesidir.                     Kur’an, çağın gerisinde kalmamış çağları […]

KUR’AN’IN DİĞER İSİMLERİ NELERDİR?

Kur’an’ın adları şunlardır: – Kur’an-ı Kerim – Mushaf, – Furkan, – Zikir, – Hüdâ, – Nûr, – Hakim, – Kadim. Benzer Yazılar: Peygamberimizin adları nelerdir? Peygamberimizin adları şunlardır: Muhammed, Ahmed, […]

KUR’AN NE DEMEKTİR, NEDİR?

Kur’an vahiy yolu ile Cebrail (AS) aracılığı ile Cenab-ı Allah’tan son peygamber Muhammet (AS)a indirilen kitaptır. 114 sûre, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşur. Kutsal kitapların sonuncusudur. Müslümanların kutsal kitabıdır. […]

KUL AZMAYINCA ALLAH YAZMAZ

ÖNSÖZ Son zamanlarda felâketlerle, felâketlerin verdiği acı ve ızdıraplarla dolu günler geçiriyoruz. Her gün çeşit çeşit âfet, felâket ve musibetler eksik olmuyor. Sıkıntılar, üzüntüler sürüp gidiyor. Her an yangın, sel […]