ANA BABA EVLAT ALEYHİNE LANET

Ana baba, evladına, evlat,  ana babasına  Lanet okumamalı , onların aleyhine beddua etmemelidir. “Lanet olsun” demek , kahrolsun , Allah’ın gazabı üzerine olsun demektir. Kim evladının veya akrabasının kötü olmasını […]

HAYVANLARA LANET

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır. Cenab-ı  Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lanet edilmesini yasaklamıştır. Bu konuda  cenab-ı Allah şöyle  buyurur:  -“Ey Adem oğlu ! […]

EŞLER ARASI LANETLEŞME

Eşler arasında Lanetleşme şöyle olur: Erkek hanımını zina suç’u  ile suçlarda şahit gösteremez ve isbatlayamazsa,   hakim önünde yemin ederler. Buna Lian (lanetleşme) denir. Ashaptan birinin hanımı için zina isnadında bulunup  […]

NEDEN LANET EDİLİR?

Lanete sebebi, yorumsuz Allah Rasulünün birkaç hadisiyle anlatmak istiyorum, herkes nasibi kadar alır: Cenab-ı Allah Kur’an’da bazı kötülüğü ve bazı kötüleri Lanetlemiştir. Peygamber (sa) da insanın huzuru için insanların kötülüklere […]

MÜSLÜMANA LANET OKUMAK

Mü’mine  iftira etmek, Lanet okumak günah olduğu bildirilmiştir. Kur’an’da hiçbir ayette mü’mine Lanet okunmamıştır.Peygamber (as) da hiçbir mü’mine Lanet etmemiş, kötü söz söylememiştir.Müslümanın da müslümana Lanet okuması caiz değildir.Peygamber (as) […]

LANET GERİ DÖNER

Ona buna LAnet eden, kendine LAnet etmiş olur.Beddua eden kendi aleyhine kötülük istemiş olur. Bir de LAnet vebeddua kişiyi küçültür.Atalarımız :”Kem (kötü) söz sahibine aittir”demiştir. Cenab-ı AllahKur’an’da sözü güzel söylememizi, […]

LANET OKUMAK

Bir şeye kızan istemediği bir şeyle karşılaşan, hemen basıyor “LAnet olsun” Dil alışmış.İki kelimeden biri LAnet olsun oluyor.Filmler, diziler bol LAnetli. Böyle olmamalı.Bu gibi sözler insanda hayır bırakmıyor.Büyüklerimiz “Allah belAnı […]

LANET NE DEMEK

Kelime olarak Lânet, kovmak, hayırdan, iyilikten mahrum etmek demektir. Dinde Lânet, Cenab-ı Allah’ın  rahmetini, yardımını kesmesi ve ahrette cezalandırmasını istemek demektir. Lânet olsun demek, “ İyilikten, Allah’ın rahmetinden mahrum ol […]

KUR’AN’DAKİ YASAKLAR

Cenab-ı Allah Kur’an’da bize şunları yasaklıyor: Allah, nimetlerinden bir kısmını hatırlatarak Şirk koşmayı yasaklıyor: “Allah’a şirk koşmayın.” (Bakara Sûresi:22)                       Hakla batıl karıştırılmayacaktır: “Bile bile hakkı batıl ile […]

KUR’AN’DAKİ EMİRLER

Cenab-ı Allah Kur’an’da biz kullarına şunları emrediyor: Cenab-ı Allah kendisine kulluk etmemizi ve ancak kendisinden yardım beklememizi istiyor: “Rabbimiz! Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.” (Fatiha sûresi: […]