OTUZ DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   49– EL- BÂIS:  Diriltendir. 50– EL–HAKK:Varlığı hiç değişmeyendir. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Dualarınız olmasaydı. Allah yanında ne değeriniz olurdu?” (Furkan:77) Hadis: […]

OTUZ ÜÇÜNCÜ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   47– EL-VEDÜD: İnananları sevendir. 48– El –MECİD:Şanı büyük olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “O mü’minler ki, iffetlerini korurlar” (‘Mü’minun:5) Hadis:  “Mü’min, […]

OTUZ İKİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   – EL-MÜCİB: Duaları kabul edendir. – El –HAKÎM:Hikmet sahibi olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet : “Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse […]

OTUZ BİRİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : 43 – ER – RÂKIB: her şeyi kontrolü altında tutandır. 44– EL – VÂSİ: Sınırsız olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: a)Ayet: “Rabbine […]

OTUZUNCU GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : 41- EL – CELİL: Büyük olandır. 42– EL – KERİM: Cömert olandır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Allah sizin için […]

YİRMİ DOKUZUNCU GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : 39-EL HAFIZ: Koruyan, muhafaza edendir. 40–EL–HASİB: Hesaba çekendir. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: a)Ayet: “Zalimler için dost ve yardımcı yoktur” (Hacc : 71) […]

YİRMİ SEKİZİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : 37- EL – KEBİR : En büyük olandır. 38– EL – MUĞIS: İmdada yetişendir. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Yaratan Rabbinin adı […]

YİRMİ YEDİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : 35–EŞ-ŞEKÜR: Rızası için yapılanlara güzel bir şekilde cevap verendir. 34 – EL – ALİYY : Yüce olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: […]

YİRMİ ALTINCI GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : – EL–HALİM: Yumuşaklık gösterendir. – EL–GAFUR : Bağışlayandır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “iyilikte yardımlaşın, kötülükte yardımlaşmayın” (Miada:2) Hadis: “Kim […]

YİRMİ BEŞİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : 31 – EL – HABİR: Haberdar olandır. 32- EL- AZIM: Büyük olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: a)Ayet : “O Allah ki size […]