KIRK DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim GÜNLÜK PROGRAM A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ: El–KADİR: İstediğini isteği gibi yapandır. El–MUKADDİM: İstediğini öne alandır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: a) Ayet: “Ey iman edenler! Ciddi, samimi ve […]

KIRK ÜÇÜNCÜ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim GÜNLÜK PROGRAM A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ: Es- SAMED: Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir. El- MUKTEDİR: Dilediğini yapandır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Gücü yetenlerin […]

KIRK İKİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim GÜNLÜK PROGRAM ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ: 65-El- MACİD: Şanı büyük olandır. 66- El- VAHİD: Bir olandır. GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden Allah’a sığınırım!” (Felak:5) Hadis: […]

KIRK BİRİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim GÜNLÜK PROGRAM A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ 63- EL- HAYY: Diri olandır. 64-EL-VACİD: Kimseye muhtaç olmayandır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Başkalarına yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, […]

KIRKINCI GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ EL –MÜMİD: Öldürendir. EL-GAYYUM: her şeyi ayakta tutandır. B-GÜNÜN AYET VE HADİSİ: Ayet: “Beni anınki, bende sizi anayım. Bana şükredin; sakın nankörlük etmeyin” […]

OTUZ DOKUZUNCU GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ EL –MUİD: Öldüren ve diriltendir. EL-MUHYİ: Hayat verendir. B-GÜNÜN AYET VE HADİSİ: Ayet: “Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, can ve mahsulden […]

OTUZ SEKİZİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ 57-EL–HAMİD: Kendine hamd edilen, şükredilendir. 58- EL-MÜBDİ: Emsalsiz yaratıcıdır. B-GÜNÜN AYET VE HADİSİ: Ayet: “Sen yumuşak davrandın, eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, […]

OTUZ YEDİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   55–EL-VELİYY: İnananların dostu olandır. 56–EL–MUHSİ: Her şeyin sayısını bilendir. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden […]

OTUZ ALTINCI GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   53– EL- KAVİYY: Güçlü olandır. 54– EL–METİN:Çok sağlam olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet : “İmana karşı küfrü satın alanlar, Allah’a hiçbir […]

OTUZ BEŞİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   51– EŞ-ŞEHİD : Her zaman her yerde var olandır. 52– EL – VEKİL: İşi kendine bırakanların işini iyi edendir. B-GÜNÜN AYETİ VE […]