İlk Söz Besmele Olmalıdır

Hz. peygambere gelen vahyin ilki ―Allah‘ın adıyla oku‖ olmuştur. Öyleyse ilk önce Allah‘ın adı zikredilecektir. Konuşurken önce besmele çekilecektir. Besmele çekmek, Allah’la olmak, Allah‘ın korumasına sığınmak demektir. Peygamberimiz : ―Cebrail […]

Kur’an’da Besmele

Besmele, 19 harftir ve sırlarla doludur. Kur‘an‘da ;   Sûrelerin başında besmele vardır. (Tevbe sûresi hariç, Tevbe Sûresini, Enfâl Suresinin devamı kabul edenler olduğundan başına besmele konmamıştır.) Neml sûresinin 30. […]

ESMÂ ÜL HÜSNÂ İLE ZİKRETMEK

Esmâ’ül-Hüsna Cenab-ı Allah’ın isimleridir. Allah’ı bütün isimleriyle zikretmek isteyen Ecmaü7l Hüsnayı okumalıdır. Her bir ismi söylendiğinde Cenab-ı Allah “buyur kulum” der. Esmaü’l Hüsna sırlarla doludur. Allah’ın 99 ismini okuyan dua […]

ALLAH (c.c.) DEMEK

Peygamberimiz (sav) her işin başında Cenab-ı Allah’ın adını anarak işe başlamıştır. Hendek Savaşında hendek kazılırken büyük bir taşa rastlanır. Ashab-ı Kiramdan kendini güvenenler balyozla kırmaya çalışmış taş kırılmamıştı. Peygamber (as) […]

NASIL ZİKREDİLİR VE NELER SÖYLENİR?

Zikrederken ne dediğimiz söylenilenlerin ne anlama geldiği ve sevabının ne anlama geldiği bilinirse, zikir daha etkili olur, daha zevkle yapılır, daha huzur verir. Kays bin Hasene der ki: “Bana şeytanın […]

ZİKRİN FAYDALARI

Zikrin birçok faydaları vardır. Her şeyden önce Cenab-ı Allah’ın “Zikredin” emri yerine getirilmiş olur ki Allah’ın rızası ve sevap kazanılmış olur. Zikir, zikredenin kurtuluşuna neden olur. Azabdan kurtulur, cennete girmeyi […]

ZİKİR NASIL YAPILIR?

Zikir, Allah’ı anmaktır. Allah, rast gele anılmaz, zikrinde bir edebi, adabı vardır. Zikir, dil alışkanlığı olarak yapılmaz. Huşu içinde gönülden yapılır. Bağırarak, vücudu titreterek, kadın erkek, karışık, kendini yerden yere […]

ZİKİRSİZ HAYAT

Zikir, âlemleri yaratan Cenab-ı Allah’ı ve O’nun nimetlerini hatırlamak demektir. Zikrin zıddı, yaratanı, verdiği nimetleri, ihsanlarını unutmak demektir. İnsan unutkan, isyankar bir varlık olduğu için Cenab-ı Allah bir çok ayette […]

ZİKREDENLERİ MELEKLER KUŞATIR

Allah’ı zikreden Allah’ın yardımını rahmetini, affını görür. Allah’ı zikrettikçe Allah da onu zikreder. Bunu peygamber (as) şöyle ifade etmiştir: “Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse, melekler onların etrafını sarar. Allah’ın rahmeti […]

KALPLER ANCAK ALLAH’I ANMAKLA HUZUR BULUR

Günümüzde bunca sıkıntıya, strese, bunalıma yegane güç Allah inancıdır. Cenab-ı Allah sabrı, kendisine teslimiyeti, tevekkülü emreder. Müslüman dara düşünce imanını devreye sokar “Hayırlısı”, “Bundan da bir hayır vardır” der. İslam, […]