EZAN DUASI

Ezan, huşu ile dinlendikten sonra dua yapılacaktır. Peygamber (s.a.) bir hadislerinde şöyle buyurur: ―Kim ezandan sonra:‖ ―Allahümme Rabbe h‘azihid dâvetit temma. Vessalatil kâime eti Muhammeden‘il vesilete vel-fazılete vebashü mekâmen Mahmüden […]

EZANIN DİNLENİP TEKRAR EDİLMESİ LAZIMDIR

Ezanokunurken, dinlenir, müezzinle aynı anda tekrar edilir. Yalnız müezzin ―Hayye alas-salah ve Hayye aleh Felah‖ derken ―la havle vela kuvvete illabillah‖ denir. Sabah ezanında ―Essalatü Hayrum minen-nevm‖ yerine ―sadakte ve […]

Ezanın Şartları Nelerdir?

Vakit girmiş olmalıdır. Arapça okunladır. (Başka bir dilde mezhebimize göre okunmaz.) Aslı, tertibi bozulmamalıdır. Okuyanın erkek olması gerekir. Peygambere vahyolunduğu şekilde okunacaktır. Ezan  okumak  sünnettir.   Erkeklere vacip derecesinde sünnettir. Hele […]

EZAN NEDİR?

Ezan, namaz vakitlerini bildiren, ilan şeklidir. Kurtuluşa davettir. İslam oluşumumuzun, bu diyarın İslâm beldesi oluşunun ilanıdır. Semboldür. Ezan Allah‘ın varlığını birliğini ve Hz. Peygamberin onun kulu ve elçisi olduğun ilan […]

MAŞALLAH Demek

İnsan, güzel bir şey gördüğünde güzel bir çocuk gördüğü zaman, beğenilen, hoşa geden bir konuda ―Maaşallah‖, ―Bârek Allah‖, ―Allah nazardan saklasın‖ demelidir. Bu şekilde de Allah’ı anmalıdır. Nazarı değdiğini bilen […]

İnşallah Demek

Bir konuda ―inşallah‖ deme konusudur. Bir iş yapılacağı veya yapılması düşünüldüğü zaman, Allah adı anılmalı, ―Allah izin verirse, müsaade ederse‖ anlamına gelen inşallah denmelidir. Allah, Kur‘an‘da : ―Herhangi bir şey […]

İstiaze (Sığınma) Duası Nedir?

İnsanın korunmaya sığınmaya ihtiyacı vardır. Çünkü peşinde koşan, ensesinde duran şeytandan korunamazsa, onun tuzağına düşer. Düşmemek için kul, Allah‘a sığınmalıdır. Çünkü Allah‘ın koruduğuna kimse zarar veremez. Kul, Allah‘a sığınmayı da […]

Besmele Her Zaman Her Yerde Çekilir mi?

Besmele her zaman her yerde çekilmez. Yanlış bir şey yaparken, kötü bir iş işlerken, yenilip içilmesi gereken bir şeyi, yer içerken besmele çekilmez. Meselâ; –         Tuvalete banyoya girerken besmele çekilir, […]

Besmele Çekmeyi Unutan Ne Yapar?

İnsan, nisyandan gelir yani insan unutkandır, unutur. Neleri unutmuyor ki, unuttuklarının arasında besmeleyi de unutuyor. Yerken içerken bir iş yaparken besmele çekmeyi unutan ne yapmalıdır? Bazı şeyler hariç hemen hemen […]

Besmelesiz Kesilen Hayvanın Eti Yenir mi?

Kur‘an‘da : ―Kesim sırasında Allah‘ın adı zikredilmeyen hayvanın etini yemeyiniz.‖ (En‘am:121) buyrulur. Hac sûresinde (ayet:34) : ―Her ümmet için Allah‘ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O‘nun adını anarak […]