HAKLAR

            HAK NEDİR?             Hak, doğru, doğruluk, adalet, görev, pay, hisse anlamlarına gelir.             Hakk, var olan, varlığında şüphe olmayan, varlık alemini var eden, mülk sahibi olan Cenab-ı Allah’ın sıfatıdır. […]

ÖLDÜREN ALIŞKANLIK SİGARA

            Sigaraya Nasıl Başlanıyor?             Sigara alışkanlığı zor kazanılan bir alışkanlıktır. Çünkü güzel değildir, tatlı değildir, zevk değildir, zehirdir. Öksüre öksüre kazanılır.             Çocuklarda büyüne gösterisi, arkadaşlarına karşı poz atma […]

GÜNÜMÜZDE AİLE VE AİLENİN ÖNEMİ

            Aile, kutsal bir birlik, milletlerin sigortası, kadınlar ve çocukların sığınağı, insanların mutlu oldukları birliktir.             Eskiden anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuklar ve kardeşlerden oluşurdu. Şimdi aile küçüldü. İki insandan […]

KÖTÜLÜKLERİN ANASI ALKOL

            Alkol, insanlık tarihi kadar eskidir. Bütün kutsal kitaplarda alkol yasağı vardır. Sebebide alkolün olduğu yerde güzelliklerin, huzurun, başarının olmayışıdır. Yani alkol her devirde insanlığa zarar vermiş ve kötülüklerin anası […]

İSLAM YAYILIYOR

            Değerli okuyucularım!             Allah’ın selâmı üzerinize olsun. Batı çirkin yüzünü bir daha gösterdi.             Programa başlamadan, Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (sav)’e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. […]

HER GÜNAHA TEVBE

            Günahlarımız yüzünden zaman zaman ilâhi ikaz ve uyarılara muhatap oluyoruz.             Tevbe etmediğiniz günahlar kalplerde lekeler oluşturuyor. Tevbe edilmezse, kalpler kararır.             Unutmayalım hiçbir günah küçük görülmemelidir. Çünkü büyük […]

Allah’a Kulluk Görevimiz ŞÜKÜR

            Cenab-ı Allah insanı yaratmış, canlı cansız her şeyi insanın faydasına, istifadesine sunmuştur. Hiçbir şeyi faydasız ve boşuna yaratmamıştır.             Buna karşılık da ihsanın, ikramın karşılığı olarak da kendisine kulluk […]

Allah’ın Sevdiği Amel SABIR

            Asr sûresinde Cenab-ı Allah şöyle buyurur:             – ‘‘Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı […]

KÜFÜR

KÜFRE GÖTÜREN HALLER             Küfür Ne demektir?             Küfür, bir şeyi örtmek, gizlemek ve nimete nankörlük etmek demektir.             Dinde küfür, iman esaslarını veya birini bir kaçını kabul etmemek, inkâr […]

ŞİRK

            Konuya Hz. Peygamber (sav)’in dilinden istiğfar duasıyla başlayalım:             – ‘‘Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Senin kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz […]