Nasıl tövbe edilmelidir?

Bazı tövbeler edep adabına uyularak yapılmıyor. Halk arasında bir söz var, “Özü kabahatinden büyük” derler. Bazılarının yaptığı tövbe, tövbeye muhtaç oluyor. Günahı terk etmeden sadece dil ile tövbe etmek yalancının […]

Tövbe edilmezse neler olur?

Günahsız kul olmaz. Herkesin bildiği bilmediği günahları vardır. Düşmez kalkmaz bir Allah denir. Hata etmek kulun aczinin ifadesidir. Şairin ifadesiyle “İnsan beşer durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer” peygamberlerin bile […]

Tövbe etmenin faydaları

Tövbe edebilmek herkese nasip olmaz. Tövbe edebilen bunu bilmelidir. Allah okulu terk etmemiş, kulluk defterinden silmemiş demektir. Tövbe etmenin en büyük kazancı budur. Tövbe, kurtuluştur. Günah işlemek asla alın yazısı […]

Tövbe eden af olunur

Son ana kadar tövbe kapısı kapanmaz. Allah kuluna böyle bir fırsat vermiştir. Bir Kutsi Hadiste: “Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu ona […]

Allah beni affetmez demek doğru mu?

Bazıları “Allah beni affetmez” diyerek Allah’ın rahmetinden ümidini kesiyor. Günah işlemeye devam ediyor. Ve günahta ısrar ediyor. Bu durum şeytanın vesvesesi ve yönlendirmesidir. Günah işleyen ne yapmalıdır? Günah işleyen önce […]

Niçin tövbe edilir?

Günahsız kul olmaz. Günahsızım” demek en büyük günahlardandır. İnsanın nefsi ve yeminli olan şeytan her an insanı günaha sürüklemek için fırsat kollar. Onun için her insan bildiği ve bilemediği kusurlarından […]

Cenab-ı Allah “Tövbe edin” diyor

Kul, işlediği her hata ve her günah için Cenab-ı Allah’tan özür dileyecek ve af etmesini isteyecektir. Bir söz var “akıllılar önceden ağlar, ahmaklar sonradan ağlar” diye. Her hatadan sonra tövbe […]

Tövbe nedir?

Tövbe, dönmek demektir. Tövbe, pişmanlık demektir. Tövbe, günahı terk demektir. İşlenilen günahlardan pişman olup Allah’a yönelmektir. Günahı bir daha yapmamaya azmedip, söz vermektir. Şöyle denir: “Allah’ım! İslediğim her günahtan pişmanım. […]

Kur’an’da peygamberlerin duası

Kur’an’da peygamberlerin şöyle dua ettikleri bildirilmiştir. Hz. Adem ile Hz. Havva’nın duası: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet etmezsen en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. […]

Kur’an’dan dua örnekleri

Cenab-ı Allah’ın bize öğrettiği dualar: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. “Rabbimiz bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğun kimselerin yolunu: gazaba uğrayan yarın ve sapmışların yolunu değil!” amin. (Fatiha Suresi:6-7) ** […]