ÇOK EŞLİLİK EMİR DEĞİL MÜSADEDİR

Tekrar ifade edecek olursak çok evlilik, İslâm Dininin icadı olmadığı gibi Müslümanlar için konulan farz ,vacip, sünnet gibi mecburi bir emir niteliğinde  de değildir. Bunun içindir ki, birden fazla evlenme […]

ÇOK EVLİLİĞİN SINIRLANDIRILMASI

Kadınlara karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşınmadığı, kadının zevk aracı ve ticarî bir mal olarak telakki edildiği, sınırsız ve sorumsuz evliliklerin geçerli olduğu bir zamanda, İslâm Dini kadını itilip kakılmaktan, zevk […]

İSLÂM DİNİNDE ÇOK EŞLİLİK DURUMU

İslâm Dini kadına baştan beri lâyık olduğu önemi vermiş, kadının bir türlü sahip olamadığı haklarını ona bahşederek haysiyet kazandırmıştır. İslâm Dinine gelinceye kadar bir hiç olan, tarih boyunca insanca yaşamanın […]

DİNLERDE ÇOK EVLİLİK

İslâm’dan önceki dinleri incelediğimiz zaman görürüz ki, hiçbirinde birden fazla evliliği yasaklayan veya sınırlayan bir emir yoktur. Bunun için Hz. İbrahim, Hz. Süleyman, Yakup Peygamber, Davut Peygamber ve Musa Peygamber […]

İSLÂM’DAN ÖNCEKİ TOPLUMLARDA DURUM

Kaynaklar incelendiği zaman ilk çağlardan beri hemen hemen her toplum da çok değişik evlenme şekilleri görülecektir. Bu evlilik şekillerinin başında ise, çeşitli sebeplerle erkeğin “polygamie” denilen birden fazla kadınla evlenmesi […]

DÜNYADA ÇOK EVLİLİK (POLYGAMİE)

Bugüne kadar öğrenmek merakı ile değil, mânevi değerlerimizi zayıflatma, mânevi hayatımızı yıkma faaliyetleriyle orantılı olarak en çok karşılaştığım sorulardan biri de evlilik konusu olmuştur. Ne zaman evlilikten, kadından ve İslâm […]

HZ. PEYGAMBERE UYMAK

Peygamber (as) a uymak Cenab-ı Allah’ın emridir. Her Müslüman Peygambere itaaften ve O’nun sünnetini işlemekten sorumludur. Fıtrata en uygun hayat peygamberin sünneti üzere yaşayan hayattır. Peygambere uymakla ilgili Kur’an da […]

KUR’AN AYRI HADİS AYRI DEĞİLDİR

“Bize Kur’an yeter” diyenleri Kur’an aşığı samimi Müslüman zannedilmesin. Bunlar hadis ve Peygamber düşmanı kimselerdir. Kanun ayrı anayasa ayrı olur mu? Hz. Peygamberi azletme misyonerlerin tuzağıdır. Cenab-ı Allah’ta: -“ Allah’ı […]