Sevaplı işler nelerdir?

-İmandan sonra salih ameller işlemek. -Her işin başında Allah’ın adını anmak. -Allah’ı zikretmek hamd etmek verdiği nimetlere şükretmek. -Allah’tan gelene sabretmek. -Peygamber (as)ın sünnetine uymak ve ona selam göndermek, salavat […]

Müslüman iyi huylu olmalıdır

İyilik de kötülükte kader değildir kul tercihidir. Allah kötülük yazmaz kulun iyi ahlak sahibi olmasını ister. İyi ve faydalı olanı emreder, zararlı ve kötü olanı da yasaklar. Kur’an’da: “Kim iyi […]

KUR’AN’DA MÜSLÜMAN

İnsanlara baktığımız zaman kafir olanlar var. Münafık olanlar var ve Müslüman olanlar var. İnsanlar inançlarına göre düşüncelerine göre ve yaşayışlarına göre ayrı ayrı adlarla anılıp, biliniyor. Münafıkla kafir şeytanın istediği […]

İslam’ın irtica ile terörle ilgisi yoktur

İslam’ı karalamak isteyenler irtica ile İslam’ı ilgilendirmektedir. İrtica Müslümanlar acısından rahatsız edici bir kelimedir. İslam iki günü bir olanı zararda kabul eder, çalışmayı ibadet sayar. İrtica kelimesi büyük bir iftiradır. […]

İslam’dan neden korkuyorlar?

Atalarımız: “İnsan bilmediğinin düşmanıdır?  Demişlerdir. Peygamber (as)a Peygamberlik gelince bazıları O’na inanmadılar. Çünkü bilmiyorlardı. Mesela Ömer; eşeğim Müslüman olsa ben Müslüman olmam” demişti. Ama ne zaman ki gördü, öğrendi kendisi […]

Din samimiyettir. Teslimiyettir

İnanan bir kimse, samimiyet isterse önce kendisi samimi olmalıdır. Peygamber (as)I “Din samimiyettir” buyurmuştur. (Muslim, iman:95) Samimiyet, insanın özünün sözünün bir olmasıdır. Din de samimiyet olursa mükafat vardır. Din de […]

İslam değişmez

İslam, bugüne kadar değişmemiş, değiştirilememiştir. Kıyamete kadar da değişmeyecektir. Kur’an korunmuş bir kitaptır. Önceki kitaplar tahrif olmuştur. Yahudi ve Hıristiyanlar kendi anlayışlarına göre din oluşturmuşlardır. İslam kendini yenileyen bir dindir. […]

Allah nezdinde din İslam’dır

İslam’dan başka dinde olup da faydalı iş yapanların yaptıkları kendilerine ahirette fayda vermeyecektir. (Şuara:88-89) Peygamber (as), -“Her işin başı İslam’dır” (Tirmizi, İman:8) -“Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı Kur’an’dır. Yolların en […]

İslam dininin diğer dinlerden farklı özellikleri

-İslam dini son dindir. -Allah tarafından Cebrail aracılığı ile peygamber (as)a vahyolunduğu gibi bize kadar bozulmadan gelmiştir. -İslâm dini kıyamet dinidir. Kıyamete kadar hükmü geçerlidir. -İslâm dinini Cenab-ı Allah Kur’an’da […]

SON DİN İSLAM

Cebrail (as) Peygamber (as)a soruyor: -Ya Resulüllah islam nedir? Allah Resulü cevap veriyor: -İslam Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammedin Allah’ın elçisi olduğuna inanman, namaz kılman, zekat vermen, ramazan orucunu tutman, […]