Miraç esnasında peygamber (as) neler gördü?

Miraçta kendisine gösterilenleri peygamber (as) şöyle anlatmıştır. -“Kin tutmayan, büyü yaptırmayan ve tevekkül edenlerin cennetlik olduklarını gördüm. -Öfkesini yenen ve insanları bağışlayanlar için yüksek köşkler gördüm. -Firavun ve adamların çiğnediği […]

Bazıları Miraca niçin inanmadı?

Peygamber (as) miraç olayını anlatınca inanmadılar. Olmaz öyle şey dediler. İsa Peygamberin göğe çekilişini kabul edenler de inanmadılar. Müşrikler. Ebu Bekir (ra)a: -Muhammed gök yüzüne çıktığını söylüyor ne dersin? Dediler. […]

Miraçta verilen emirler nelerdi?

-Elli vakit namaz sevabına denk beş vakit namaz. -Allah’a şirk koşmayana cennet vadi. -Bakara Suresinin son iki ayeti. 286. ayette: “Allah her şahsı kendi gücünün yettiği kadar sorumlu tutar. Herkesin […]

Peygamber (as) Allah’la konuştu mu?

Peygamber (as) Allah’la miraçta konuşmuştur. Bunun delili namazlarda okuduğumuz Ettehiyyatü’dür. Huzura çıkınca peygamber (as): Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayyübet (Her türlü saygı Allah içindir. Saygıların en yücesi Allah’a yaraşır. Her türlü […]

Miraçta Allah’ı gördü mü?

Cenab-ı Allah Miraçta Peygamberine tecelli etmiştir. İnsanın göz yapısı O’nu görmeye müsait olmadığı için Allah Resulü Cenab-ı Allah’ı görememiştir. Daha önce Musa (as)a da tecelli etmiş. O da görmek istemiş […]

Miraç mucizesi gerçektir

Allah Resulü, uyanık iken bizzat bedenen göğe yükselmiştir. Peygamber (as) rüyada değildir. Bizzat uyanıkken, bedenen olmuştur. Allah Resulü miraç olayını ashabına şöyle anlatmıştır: -“Ben Kabe’de iken biri geldi. Benim kalbimi […]

Miraca sebep neydi?

İnananlar, müşrikler tarafından eza cefaya maruz kalıyorlardı. Akla hayale gelmedik zulüm ve işkenceye tabi tutuldular. Müşriklere karşı miraç bir mucize olarak gerçekleşti. Diğer bir sebep de Hz. Hatice (ra) ile […]

MİRAC OLAYI

Miraç, zaman ve mekanın dışında gerçekleşen bir olaydır. İdrakın dışında,iman meselesidir. Miracın kelime anlamı yükseliş, yüceliş anlamlarına gelir. Peygamber (as)ın geceleyin Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya oradan da yüce Allah’ın huzuruna […]

İstihare Nedir?

İstihare, hayır istemek, iyilik istemek manasına gelir. İstihare, Allah’a sığınmaktır. Bir şeyin kendisi için hayırlı olup olmayacağı konusunda Cenab-ı Allah’ın kendisine bildirmesini istemektir. Dinin bildirdiği konu da olmaz. Bu nasıl […]

İstişare kiminle yapılır?

Atalarımız ne güzel söylemiş: “Rehberi karga olanını burnu pislikten kurtulmaz” diye. Herkese akıl danışılmaz. -istişare ilim sahibi mü’minlerle yapılır. Hz. Ömer (ra) “işlerini Allah’tan korkanlarla müşavere et. Allah: “Allah’tan sadece […]