ALLAH’A İNANCIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Kur’an’da şöyle bildirilir. “Allah’tan başka tanrı yoktur. O, hayatı ezeli ve ebedi olandır. Bütün mevcudat O’nun yaratmasıyla var olmuştur. O’nu ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde […]

TEVHİDİN MANASI NEDİR?

Müslüman ise : “La  ilahe illallah”, “Eşhedü enla ilahe illallah” demekle başlar. “Allah birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Kimseye muhtaç değildir. O, doğrulmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur” […]

BİD’AT İŞLEMEK

            Bid’at ve hurafe sanki İslam dininin bir emri, bir parçasıymış gibi görülmesi yanlıştır.             Hurafe nedir? Uydurma, aslı esası olmayan, dinde yeri olmayan demektir.             Bid’at nedir? Sonradan uydurulan, […]

KUR’AN DA ŞİRK

Kutsal kitabımız Kur’anda şirkten bahseden ayetler şunlardır: “ Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın”. ( Nisa:36) “ Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediğini bağışlar. […]

BÜYÜK GÜNAHLAR

            Günahlar; büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayrılır.büyük günah Kur’anda ve hadislerde günah olduğu bildirilen büyük günahlar vardır. Büyük günahlar nelerdir? Allah Resulü büyük günahları bize şöyle bildirmiştir: Allah’a […]

ŞİRK NEDİR?

            Şirk, inanç hastalığıdır. Sağlam itikadı olmayanların hastalığıdır.               Kur’an da 170 yerde geçen şirk, ortaklık demektir.             Dinde şirk Cenab-ı Allah’a ve tasarrufunda ortaklık tanımaktır.             Hz. Peygamber […]

GÜNAHIN CEZASI NEDİR?

            Her günahın bir cezası vardır. Her günahın bir yansıması vardır. İnsan günahı sebebiyle iyiliklerden mahrum olur, rızkı daralır, sıkıntılı bir hayat yaşar. Bu dünyadaki cezadır.             Kur’an da: “ […]

GÜNAH İNSANDA NELERİ YOK EDER?

Günah insanda birçok şeyi yok eder, şöyle ki;             Allah korkusunu, ahiret endişesini, kabir, cehennem azabının korkusunu, günaha girme korkusunu yok eder.               İnsanda utanma duygusunu yok eder.             […]

GÜNAHTAN KAÇMAK

Hz. Peygamber: “ Günahları küçük görmekten sakının” buyuruyor. ( Ramuz el  Ehadis: 173/9) -“ Kul, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe ederse, o siyahlık yok olur. […]

Günaha Nasıl Düşeriz?

Bir şeyin günah olduğu bilinmez, günahlardan korkulmaz ve ahretteki azabı düşünülmezse, insan günah işler. Bir de şu söylentiler insanın günaha girmesinde etkili olur: Zaman değişti, zaman bunu gerektiriyor. İçinde bulunduğumuz […]