HER TOPLUMA BİR YÖNETİCİ

Aziz okuyucularım, İnsanlık tarihinin başlangıcından buyana insanoğlu, yapısı, ihtiyaçları ve yaratılış gereği hep topluluk halinde yaşamıştır. Bu toplulukların ihtiyaçlarının karşılanması ve mutlu edilmesi için de işleri organize edecek seçkin insan […]

İMAM’I AZAM’IN DİLİNDEN

            İmam-ı Azam Ebu Hanefi, talebesi Yusuf b. Hald Semti’yi Basra’ya görevli olarak gönderirken şu tavsiyelerde bulunmuştur:             “İnsanlarla iyi geçin. Gözümün önünden şöyle geçiyorsun: Basra halkına muhalefette bulunuyorsun. Aralarına […]

DEVLET BAŞKANI HZ. ÖMER’DEN EBU MUSA’YA

            Hz. Ömer halifeliği sırasında Ebu Musa’l Eş’ariy’i Kufe kadılığına tayin etmiş ve yazılı bir talimat vermiştir.             Özetle bu talimattan bazı maddeler: “Sana bir dava delilleriyle birlikte getirildiği zaman […]

İLMİN KAPISI HZ. ALİ’DEN

            Devlet başkanı Hz. Ali, Mısır valisi Malik b. El-eşter’e özet olarak şunları yazmıştır: “Bilmiş ol ki seni, birçoklarının senden önce adalet gösterdiği veya zulmettiği yerde görevli tayin ettim. Sen […]

ESMÂU’L – HÜSNA İLE DUA ETMEK

Cenab-ı Allah: “Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl zannederse ben öyleyim.” Buyuruyor. (İ.Canan, Hadis Ans:16/260)  Peygamber (as) da: “Cenab-ı Allah hakkında hüsnü zanda bulunun. Hüsnü zan güzel bir ibadettir.” (Age:261) […]

ESMÂU’L – HÜSNA ve “ALLAH” ADI

Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi Kur’an’da geçer. Bu 99 ismin dışında Rab, Mevlâ, Hakk adları da Kur’an’da zikredilmiştir.       “Allah” adı özeldir. ALLAH, ismi azamdır. Bütün isim ve sıfatları içine […]

ESMÂU’L – HÜSNAYI OKUMAK

      a) Allah’ın güzel isimlerini nasıl okuyabiliriz? Tektek okuyabileceğimiz gibi birbirine bitiştirerek de okuyabiliriz. Her ismin başına eliflam getirerek okumanın daha uygun olacağı ifade edilmiştir. ErRahman, Er-Rahim gibi… Başa “ya” […]

KUR’AN ve HADİSLERDE İSİMLERİ

      Kur’an’da şöyle buyrulur: “En güzel isimler Allah’ındır.” (A’raf:180) “Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ:8) “İster „Allah’ deyin, ister „Rahman’ deyin. Hangisini derseniz olur. Çünkü […]

ESMÂU’L HÜSNA

– ESMÂU’L HÜSNA ve OKUNUŞU           Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi vardır. Bunlara Esmâu’l Hünsa denir. Bu isimler şunlardır. – ESMÂU’L – HÜSNÂNIN                ANLAMLARI: 1 .     […]

ALLAH KULUNU KÖTÜLÜĞE ZORLAR MI?

Cenab-ı Allah, kullarını yaratırken küfür ve imandan boş olarak yaratmıştır.  Cenab-ı Allah, hayrı da yaratmış, şerri de yaratmıştır. Allah, kulunu hayırda da şerde de imanda da küfürde de zorlamaz. Allah, […]