NAMAZI GÜZEL KILMAK

                   Cenab-ı Allah, namazı güzel ve dosdoğru kılmamızı istiyor ve şöyle buyuruyor:  – “Kitaba sımsıkı sarılıp, namazı dosdoğru kılanlar var ya işte biz böyle iyiliğe çağıranların ecrini zayi etmeyiz.” […]

AİLECEK NAMAZ KILMAK

 İnsanın yalnız kendisinin namaz kılması onu kurtarmaz. İnsan kendi hesabı ile beraber çocuklarının ve eşinin de hesabını verecektir. Yani onlardan da sorumludur.                 Peygamber (AS) şöyle burur: “Hepiniz çobansınız. […]

NAMAZ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR

 Ezan, namaza davettir. Vaktin geldiğini hatırlatmadır. Namaza çağırmadır. İşi gücü bırakıp namaza yönelme zamanının geldiğini bildirmedir.  Kur’an’da: “Ey iman edenler! Cuma günü ezan okunup namaza çağrıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya […]

KULLUK EN GÜZEL NAMAZLA OLUR

           Cenab-ı Allah insanları kendisine kulluk etsinler diye yarattığını bildiriyor. Kur’an’da canlı cansız yerde ve gökte ne varsa Allah’ı andığı, zikrettiği haber veriliyor.  Düşünelim; hayvanlar, Allah’ı zikrediyor. Bitkiler, Allah’ı […]

NAMAZLA KURTULMAK

        Namaz insanı korur.         Namaz kılanları Allah korur, melekler korur.         Namaz kılandan, şeytan uzaklaşır.         Namaz kılandan, kötü niyetli kimse de uzaklaşır.  Namaz kılana, Cenab-ı Allah yardım eder. […]

NAMAZ DİRİLMEKTİR

“Namaz, Mü’minin nurudur” diyor peygamber (AS). (Ramuz el – Ehadis:202/17)        Namaz, temizlenmedir, nurlanmadır, arınmadır.         Namaz, kıyamıyla rükûsuyla, secdesiyle Cenab-ı Allah’a yönelmedir.         Namaz, mâsivayı (Allah’tan gayriyi) terk edip […]

NAMAZ MÜ’MİNİN MİRACIDIR

Namaz, insanın derecesini yükseltir. İnsanı günahlardan arındırarak alemlerin Rab’bı      olan    Allah’a          yükseltir.       Peygamber   (AS): “Namaz,       Mü’minin miracıdır.”buyurmuştur. (İbni Mace:1/313)         Namaz, Allah’la olmaktır:         […]

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR

      İslâm, namazla yaşanır, namaz dinin direğidir. Namaz olmadan din olmaz.  Son zamanlarda manzara Allah’ın ve Rasûlünün istediği gibi değil. Onlar bize nasıl bir Müslüman tipi istediklerini hadislerde ve ayetlerde […]

NAMAZ EN ÖNEMLİ BİR İBADETTİR

 Namaz, ibadetlerin ilki dinin direği imanın nuru ve mü’mi’nin miracıdır. Elli vakte bedel miraç hediyesidir.  Peygamber (AS) namaz için: “Gözümün nuru namaz” demiştir. Son sözü de bize vasiyet olarak “Namaza […]

NAMAZ NEDEN KILINIR?

Namaz, Müslüman olmanın şartıdır. Bizi yaratan, yaşatan, rızık veren, öldürecek ve hesap soracak Allah’a minnet borcumuz vardır. Kul, ibadet etmek ve şükretmekle mükelleftir. Her insanın Allah’ın rızasını kazanmaya ihtiyacı vardır. […]