MÜSLÜMAN KİME DENİR?

Müslümanlık söz değildir. Müslüman olmanın şartları vardır. Bu şartlara ve vasıflara uyan kimseye Müslüman denir. Mevlana “ Nice insanlar gördüm üzerlerinde elbiseler yok, nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok” der. […]

MÜSLÜMAN MIYIZ?

Müslüman olmak en büyük hidayettir. Hepimiz “Müslümanız elhamdülillah” deyip hamd edip şükrederken, Müslüman işi mi işliyoruz,  kafir işimi işliyoruz, yoksa münafık işi mi işliyoruz. Buna bakmalıyız. Kime benziyoruz buna bakmalıyız. […]

FIKIH NE DEMEK

Fıkıh, herşeyi bilmek, kavramak ve iyice anlamak demektir. Fıkıh bilinmezse ibadetler tam olarak yapılamaz, onun için fıkıh, ibadetten önce gelir. Hadislerde şöyle buyruluyor: -‘’Fıkıh, dinin direğidir’’(Ramuz el-Ehadis:376/1) -‘’Fıkıhsız ibadet olmaz’’(Age:482/4) […]

DİNDE DENİLENİ YAPILANI BİLMEK

Dua ederken, zikrederken ve ibadet ederken çoğumuz ne dediğimizi ne istediğimizi, onu niye yaptığımızı bilemiyoruz.  Eğer okuduğumuzun, yaptığımız duanın,zikrin ne manaya geldiğini ve dediğimizi bilirsek daha huzurlu oluruz. Namazda okuduğumuz […]

FIKIH BİLİNMEZSE NELER OLUR?

Yanlış ve yetersiz bilgi organları eksik doğan çocuk gibidir. Yanlış bilgiler, küflü çiviye benzer, kolay kolay sökülüp atılamazlar. Doğruların öğrenilmesi çok zor olur. Onun için dini bilgiler çocukken, gençken kazandırılmalıdır. […]

FIKIH BİLMENİN ÖNEMİ

Dinini bilmek, inancını doğru bir şekilde yaşamak her Müslümanın görevidir. Fıkıh bilgisi ibadetten önce gelir. Bugün dinde Müslüman, çeşitli problemlerle karşı karşıyadır. Sorunlar artmıştır. Buna karşılık bilerek veya bilmeyerek dine […]

FIKIHSIZ İBADET OLMAZ

İmanda şuur, amelde bilgi olmazsa amel boşa gider. İman şuurlu olursa, fıtrata uygun bütün güzellikleri ortaya çıkarır. Ondan yanlış bir şey gelmez.  Ameldeki bilgi ahlaki çöküntüye müsaade etmez. Namazın kötülüklerden […]

FIKIH NEDİR?

Fıkıh, sözlükte: bilmek, anlamak ve bir şeyin tamamına vakıf olmak demektir.   Dinde fıkıh, mükellefin dini hükümleri bilmesidir.    Her ibadetin bir kuralı, şekli kalıbı ve yapılışı biçimi vardır. İşte bunların […]

FIKIH İLMİNİN BİLİNMESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

-“ Alimin günahı bir günahtır. Cahilin günahı iki günahtır. Alim günaha düştüğü için azap olunur. Cahil ise hem günaha düştüğü hem de öğrenmediği için azap okunur.” ( Ramuz el-Ehadis: 286/8) […]